?>
  • 56 474 23 44, 56 649 88 50
  • cit@mcknml.pl

Bramy tryumfalne

W nowomiejskiej Bazylice p.w. św. Tomasza Apostoła między nawą główną a prezbiterium umieszczony jest łuk tęczowy. Od czasów średniowiecznych na belkach łuków znajdowały się zawsze grupy „Ukrzyżowania” – nowomiejski również przedstawia wyniesiony krucyfiks i obejmującą go św. Marię Magdalenę. Po bokach umieszczono figury Matki Boskiej, św. Jana i czterech aniołów. Łuk ufundowany został  w 1713 roku przez ks. Jana Ewertowskiego jako wotum wdzięczności za ustanie epidemii dżumy w mieście i okolicy. Na ścianie nawy głównej, ponad łukiem znajduje się gotycka polichromia z drugiej połowy XV wieku przedstawiająca  Chrystusa Ukrzyżowanego. Ostrołukowa wnęka obramowana jest liściastymi gałązkami spójnymi z obramowaniami żeber sklepiennych.