?>
 • 56 474 23 44, 56 649 88 50
 • cit@mcknml.pl

Gmina Kurzętnik

Gmina dzieli się administracyjnie na 19 sołectw. Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy ruiny zamku, ścieżkę dydaktyczną połączoną z drogą krzyżową i amfiteatrem, który oprócz funkcji kulturalnych stanowi także punkt widokowy na panoramę całej miejscowości i rozległą dolinę rzeki Drwęcy. W Gminie Kurzętnik znajduje się największe Jezioro Pojezierza Brodnickiego jakim jest Jezioro Wielkie Partęczyny. U podnóża góry znajduje się zabytkowy kościół katolicki z 1320 roku p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku. W tej miejscowości z budownictwa mieszkalnego zachowała się zwarta zabudowa z końca XIX i I poł. XX w. W pozostałych miejscowościach występują budynki murowane. Zabytkowe kościoły katolickie znajdują się również w Brzoziu Lubawskim – Św. Jana Chrzciciela i w Mikołajkach – Św. Jakuba Apostoła. Pagórkowaty teren sprzyja uprawianiu sportów zimowych. Na obszarze leśnym znajduje się ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wielkie Partęczyny, na którym odbywają się Międzynarodowe Spływy Kajakowe. Na jeziorze znajduje się wyspa a na niej rezerwat florystyczny.

 1. Zabytki architektoniczne:
  kościół gotycki, trójnawowy z XIV wieku, przebudowany w II połowie XVII wieku w Kurzętniku,
  ruiny zamku z XIII wieku w Kurzętniku,
  historyczny dobrze zachowany zespół budynków wokół rynku w Kurzętniku,
  kościół barokowy zbudowany w 1780 r. w Mikołajkach.
 2. Walory naturalne środowiska sprzyjające uprawianiu turystyki:
  • Jezioro Wielkie Partęczyny /największy akwen byłego województwa toruńskiego o pow.323 ha,
  Jezioro Skarlińskie,
  • Jezioro Wielkie Dębno,
  • zróżnicowany skład gatunkowy, z przewagą drzewostanu jest sosna, większe kompleksy leśne wchodzą w skład obszaru chronionego krajobrazu,
  • głaz narzutowy o rozmiarach 8*1 m w parku podworskim w Kurzętniku,
  • drzewo modrzew europejski o wys.22 m, obwodzie pnia 230 cm we wsi Brzozie Lubawskie,
  • rzeka Drwęca jest największym w kraju ichtiologicznym rezerwatem przyrody, jest rzeką typowo nizinną, silnie meandrującą, jest atrakcyjnym szlakiem turystyki krajowej,
  • część gminy obejmuje atrakcyjny przyrodniczo Brodnicki Park Krajobrazowy/różnorodność i bogactwo gatunków flory i fauny/; w skład Brodnickiego Parku Krajobrazowego wchodzą 2 rezerwaty przyrody: torfowiskowy Rezerwat „Żurawie Bagno” oraz florystyczny rezerwat „Wyspa” na Jeziorze Partęczyny.
 3. W 1993 r. gmina Kurzętnik została włączona do obszaru o największych wartościach przyrodniczych i małym zanieczyszczeniu „Zielone Płuca Polski”.
 4. Rezerwat przyrody: Bagno Mostki, Żurawie Bagno, Rzeka Drwęca, Wyspa na Jez. Wielkie Partęczyny
 5. Pomnik przyrody: głaz narzutowy, modrzew europejski (Brzozie Lubawskie)
 6. Użytek ekologiczny: Tereszowskie Łąki, Łąka nad Drwęcą, Nielbark
 7. Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
 8. PLH 280001 Dolina Drwęcy
 9. PLH 040036 Ostoja Brodnicka