?>
  • 56 474 23 44, 56 649 88 50
  • cit@mcknml.pl

Gotycka polichromia Chrystusa Ukrzyżowanego

Na ścianie nawy głównej Bazyliki p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim znajduje się gotycka polichromia z drugiej połowy XV wieku przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego. Ostrołukowa wnęka obramowana jest liściastymi gałązkami identycznymi jak obramowania żeber sklepiennych. Między nawą główna a prezbiterium umieszczony jest łuk tęczowy. Od czasów średniowiecznych na belkach łuków znajdowały się zawsze grupy „Ukrzyżowania” – nowomiejski też przedstawia wyniesiony krucyfiks i obejmującą go św. Marię Magdalenę. Po bokach umieszczono figury Matki Boskiej, św. Jana i czterech aniołów. Łuk ufundowany został w 1713 roku przez ks. Jana Ewertowskiego, jako wotum wdzięczności za ustanie epidemii dżumy w mieście i okolicy.