?>
  • 56 474 23 44, 56 649 88 50
  • cit@mcknml.pl

Płyta nagrobna

Jedna z nielicznych w Polsce średniowiecznych mosiężnych płyt nagrobnych przedstawia rycerza Zakonu Krzyżackiego, Kunona von Liebensteina, w pełnym uzbrojeniu. Od 13 grudnia 1387 roku był wójtem na zamku w Bratianie, zmarł w 1392 roku i pochowany został w nowomiejskiej bazylice. W 1375 roku został rycerzem „wyższej rangi”, a w latach 1379-1383 był komturem ostródzkim. Zaliczano go do najwartościowszych rycerzy zakonnych. Projektantem płyty nagrobnej o wymiarach 2,5 m x 1,4 m był krzyżacki malarz Piotr z Malborka, a fundatorem Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Konrad von Jungingen. Odlana została przez ludwisarzy okręgu bratiańskiego przed 1407 rokiem. Pierwotnie osadzono ją w posadzce kościoła, w miejscu oddzielającym nawę od prezbiterium. W filar pod chórem wmurowano ją w 1921 roku. Ciekawostką przedstawienia są bawiące się u stóp rycerza trzy małe pieski, skąd wnioskuje się, że być może był miłośnikiem zwierząt.
Płyta znajduje się w Bazylice p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
W serwisie Nauka w Polsce znajdujemy ciekawy artykuł o innych płytach znalezionych na terenie Polski. Warto przeczytać: Nagrobki uczestników wypraw krzyżowych