?>
  • 56 474 23 44, 56 649 88 50
  • cit@mcknml.pl

Mszanowo

MSZANOWO

Wieś będąca siedzibą władz gminy. położona nad Drwęcą, ok. 2 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, zamieszkana obecnie przez 427 mieszkańców.
Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1327 (w tym okresie występuje jako „Wipsanow”). przy okazji nadania przez biskupa chełmińskiego Otto Mikołajowi z Tylic ziem. które leżały między jego dotychczasową posiadłością a Drwęcą i Welem. W roku 1546 kapituła chełmińska odstępuje wieś biskupowi Tidemanowi. a 8 lat później biskup chełmiński Jan Lubodzieski przekazuje wieś ponownie kapitule chełmińskiej.